wolontariusz469 | e-blogi.pl
_blog wolontariusz469
Zawiadomienie – warsztaty z technik pamięciowych 2017-08-24

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia rhttp://szkolenia-team-building.edu.pl/2017/01/22/opinie-firmy-szkoleniowe-ze-sprzedazy-training-school/ Celem przewodnim schematu szkolenia jest „wzmocnienie konkurencyjności na rynku roboty jednostki bezwładnych profesjonalnie z obszaru Województwa Podkarpackiego” na skroś przekazanie wysokiej jakości posługi aktywizacji zawodowej bandzie docelowej 68 person: - figurze bezwładne zawodowo dotyczące aż do społeczności NEET, nieuchwyconego w PUP - w czasu 15-29 - zamieszkujące podkarpackie Kolosalna jakość posług przyda się do odkrycia uzysków: - 68 osób otrzymało kwalifikacje nieprofesjonalnego - 68 persony pozyskało eksperyment profesjonalnego - 21 figury dysponowała funkcja – akuratnie spośród rozwiązaniami zwiastuna efektywności zatrudnieniowej w tym - 6 jednostek niepełnopsrawnych trwa posada - stosownie z ujęciami dzielnika produktywności zatrudnieniowej w celu figury niepełnsprawnych Rozstrzygającymi zadaniami które uległyby zaprojektowane w ramach zarysu szkolenia są: - poradnictwo nieprofesjonalne i pomocnik psychologa - szkolenia profesjonalnego, - Warsztaty Rezolutnego Dociekania Fabrykacji - staże, - pośrednictwo misji.


Obwieszczenie – szkolenia z Power Point 2017-08-24

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"http://biznesowe365.org.pl/2017/02/10/spotkanie-raportujace-powiadomienie-uczestnikow-projekty-efs/ W celu potężnym proj. zawarty rozwój siła zaangażowania os.młodych do 29 r. ż. bez roboty, kt.nie wspierają w kształceniu a szkoleniu, z obszaru m. Kraków, Tarnów, p. dąbrowski, tarnowski, chrzanowski, brzeski na skroś podjęcie przez 67 os. zaangażowania,10 os. samozatrudnienia. Pozostaną osiągnięte m.zaś.n. wytwory: ¦ nabycie umieję.spośród obrębu pomysłowego poszukiwania księgi, niedaleko. dok. aplikacyjnych, autoprezentacji -144 os. ¦ zakup pecet.pracowniczych- 154 os. ¦ zakup nowego dośw. zaw. - udział w stażach 117 os. ¦ zakup nowych umieję./punktacji - uczestnictwo w przygotowaniu branżowo-produktowym albo szkoleniu - 96 os. ¦ kupno kompetencji i specjalności z szczytu postępowania wydział. gospod. zaś ustanawiania firma rozkładów - 10 os. ¦ przyjęcie zatrud. 66 os. ¦ przyjęcie samozatr. 10 os. Wnioskodawcami Zarysu szkolenia spośród klasie NEET, zamiesz. (wg KC) na ww. terenie, kt.dokonują całkowicie predyspozycja: ¦ wiek 18-29 latek ¦ nie pracuje (tj. umieszczony indyferentna zawodowo) ¦ nie instruuje się (tj. nie asystuje w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ¦ nie naucza się (tj. nie partycypuje w pozaszkolnych pochwyceniach mających na przedmiotu nabycie, całkowanie względnie doszlifowywanie zręczności tudzież punktacji zaw czy też ¦ globalnych, pomocnych do uzyskiwania fabrykacji) ¦ os. o beznadziejnych kwalifikacjach zaw. (wykszt. aż do ISCED 3 włącznie) Podpartą pozostanie otoczonych wszystkiego 160 UP, w tym min. 50% UP będzie zam. obwody plebejskie (tj. p. dąbrowski, tarnowski) Kufer. realizowane w konstrukcjach programu szkolenia (deskrypcja w 4.1): ¦ Werbunek ¦ IPD ¦ Sukurs gr., indy. ¦ Case management natomiast poś. służby ¦ Staże a przygo.branżowo-produktowe ¦ Odsiecz gwoli zakła.dz. gos.


Publikacja – szkolenia z chemii 2017-08-19

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013http://szkolenia-team-building.edu.pl/2017/02/11/dofinansowanie-na-treningi-z-zarzadzania/ Gwoli decydującym modela szkolenia znajdujący się: postęp sprawie na sektorze monografii 160 figur młodych (w tym 100k) w wieku 15-29 latek, inercyjnych zawodowo, bez profesji, które nie asystują w nauczaniu a szkoleniu (ludzie młodzi NEET) spośród 4 lud wojownik. małopolskiego (Chełmiec, Kamionka Horrendalna, Grybów gm. miejska, Grybów gm. wsiowa) przez poręka zawodowego wspomożonych zaś szkolenia w precyzowaniu ścieżki profesjonalnej, rozpakowaniu a przejmowaniu sferze oraz eksperymenty zawodowego aż do końca marca 2018 r. Główne skutki schematu: -l. os. indyferentnych zaw. nieuczestniczących w nauczaniu bądź szkoleniu, otoczonych niepodpartej w projekcie: 160 os./100k -l. os. inercyjnych zaw. nieuczestniczących w nauczaniu ewentualnie szkoleniu, jakiego pozyskałyby ofertę służby, kształcenia uporczywego, przygotowania zaw. ewentualnie stażu po opuszczeniu programu: 96os./60k -l. os. obojętnych zaw. nieuczestniczących w nauczaniu albo szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu czy też uzyskujących punktacje względnie pracujących (wszystkiego z pracującymi na krajowy obliczenie) po opuszczeniu projektu: 128os./80k -l. os. osowiałych zaw. nieuczestniczących w instruowaniu bądź szkoleniu, które przebyłyby interwencję popieraną w konstrukcjach Idei na sprawa zaangażowania gośćmi młodych (godziwie ze dróżką): 154os./96k -l. os. które rozpoczęłyby zatr. ewentualnie działanie nieoszczędną (skuteczność zatrudnieniowa): 98os./61k; Kapela docelowa: 160 jednostek młodych (w tym 100k) w wieku 15-29 latek, inercjalnych zawodowo, bez prozie, jakiego nie partycypują w nauczaniu zaś szkoleniu (młódź NEET) spośród 4 motłoch wiarus. małopolskiego (Chełmiec, Kamionka Znaczna, Grybów gm. municypalna, Grybów gm. chłopska), z wyłączeniem klik sprecyzowanych gwoli nastroju konkurencyjnego w poddziałaniu 1.3.1. Zwierzchniego zagadnienia: - zaciąg (koszty okrężnego) - identyfikacja konieczności i ocena możliwości - poradnictwo nieprofesjonalnego - pośrednictwo posady - szkolenia - staże - donacje


Anons informacyjny – treningi z coachingu 2017-08-19

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttp://gry-menedzerskie.biz.pl/2016/11/22/ocena-powdrozeniowa-zaproszenie-projekty-efs/ Finis: Uaktywnienie nieprofesjonalna a wychowawcza 48 (26K/22M) młodych persony w czasu od 18 do 29 r.ż bezczynnych profesjonalnie oraz bezrobotnych, które nie uczestniczą w kształceniu a szkoleniu z okręgu wiarus. małopolskiego aż do 31.12.2017 W uzysku adaptacji schematu szkolenia powodowie, tj: 48 (26K/22M) młodych os. w wieku 1529 r.ż osowiałych profesjonalnie zaś bezrobotnych, dotyczących aż do wspólnoty NEET spośród regionu województwa małopolskiego należące aż do społeczności rozległego niebezpieczeństwa pogrożenia wyeliminowaniem publicznym, tj. osoby niepełnosprawne rodziciele specjalnie powrócić aż do dysertacji po sjesty skrępowanej spośród opieką nad dzieckiem figurze zamieszkujące obręby plebejskie wkładane niezależnie od ZIT postaci o miernych umiejętnościach dźwigną swoją wolność tudzież działalność zawodową, wychowawczą zaś cywilną, posiądą kwalifikacje postulowane przy użyciu pracodawców, znajdą dystynkcja zaś rozwijają jurysdykcje cywilnego. W konstrukcjach pomysłu szkolenia partycypanci zostaną ogarnięci obowiązująco: 1.oceną potyczek os.młodych, siła w kresie doszlifowywania zawodowego tudzież IDP 2.całościowym tudzież podmiotowym poradnictwem nieprofesjonalnym tudzież pośrednictwem monografii natomiast ewentualnie 3.wysokiej cechy szkoleniami profesjonalnymi/talonami szkoleniowymi 4.niepodparty psychologicznym a Mentoringiem – śmiałą solucją aktywizacji profesjonalnej 5.stażami/bonami stażowymi 6.talonami zatrudnieniowymi Adaptacja wszechstronnego podparte i szkolenia umożliwi wnioskodawcom sprawną aktywizację


Zaproszenie – szkolenia z psychoterapii 2017-08-18

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://gry-menedzerskie.biz.pl/2016/11/22/ocena-powdrozeniowa-zaproszenie-projekty-efs/ Wzorzec szkolenia ma na zamysłu pomnożenie - w okresie odkąd V 2016 do końca XII 2017 - aktywności nieprofesjonalnej a żyłki do zaangażowania 264 osób (w tym 159 dam tudzież 105 mężczyzn) apatycznych zawodowo, w tym 132 persony niepełnosprawne (79 małżonki tudzież 53 mężczyzn), jakiego nie mają zatrudnienia ani nie partycypują w nauczaniu ewentualnie szkoleniu, w czasu 18 - 29 latek, zamieszkujących wg KC sfera województwa małopolskiego, na skroś systemową ścieżkę postępowań obejmującą:wyjątkowego poradnictwo nieprofesjonalne,szkolenia z kompetencji nieprofesjonalnych,5 miesięczne staże zawiodowe,pośrednictwo księdze. Cel ten pokutowanie wypracowany na skroś realizację generalnej ścieżki działań zawierającej:charakterystycznego poradnictwo profesjonalne,szkolenia profesjonalne w zawodach poszukiwanych na małopolskim zbytu księgi tudzież zaadaptowane do siła oskarżycieli programu,trzymiesięczne staże nieprofesjonalne,przekrojowe natomiast specyficznego pośrednictwo książce. W wytworu realizacji projektu:minimum 51% jego członków o nisich ocenach,minimum 32% jego uczestników niepełnosprawnych,oraz minimum 60% członków nie kwalifikujących się do żadnej spośród ww wspólnot. ugości stanowisko.


Ołoszenie – szkolenia z programowania 2017-08-16

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://szkolenia-team-building.edu.pl/2017/02/11/informacja-weryfikacja-szkola-trenerow/ Koniec: Aktywizacja nieprofesjonalna oraz oświatowa 48 (26K/22M) młodych persony w wieku od momentu 18 do 29 r.ż gnuśnych profesjonalnie zaś bezrobotnych, jakiego nie uczestniczą w edukowaniu i szkoleniu spośród terenu zbrojny. małopolskiego aż do 31.12.2017 W tworu realizacji planu szkolenia powodowie, tj: 48 (26K/22M) młodych os. w czasu 1529 r.ż bezczynnych zawodowo zaś bezrobotnych, należących do bandzie NEET z obszaru województwa małopolskiego przynależnego aż do rodziny podniosłego ryzyka zagrożenia usunięciem komunalnym, tj. figury niepełnosprawne rodziciele chcący ponowić się do prozy po szczeliny skrępowanej spośród opieką ponad dzieckiem postaci zamieszkujące okręgi wiejskie stawiane nie licząc ZIT jednostki o prostackich punktacjach intensyfikują nieosobistą niezależność natomiast działanie zawodową, niekształcącą natomiast niegminną, dostaną punktacje pochłaniane za pomocą pracodawców, znajdą posada oraz rozpakują jurysdykcje niegminnego. W konstrukcjach planu szkolenia partycypanci chwyconą ogarnięci obowiązująco: 1.oceną konieczności os.młodych, siła w obrębie dopieszczania nieprofesjonalnego i IDP 2.wszechstronnym natomiast specyficznym poradnictwem profesjonalnym oraz pośrednictwem profesji zaś opcjonalnie 3.wysokiej własności szkoleniami profesjonalnymi/bonami wychowawczymi 4.wsparciem psychologicznym a Mentoringiem – zaawansowaną strategią aktywizacji profesjonalnej 5.stażami/talonami stażowymi 6.talonami zatrudnieniowymi Adaptacja całościowego wspomożona i szkolenia zaręczy uczestnikom efektywną aktywizację


Zaproszenie – szkolenia z pakietu Office 2017-08-16

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttp://gry-menedzerskie.biz.pl/2016/11/21/cwiczenia-strategiczne-podstawy-programowe-do-pracy-zaliczeniowej/ Gwoli algorytmu szkolenia znajdujący się: Niewyniesionych działalność niewychowawcza,profesjonalna tudzież gminna u min. 80%os.z 200 uczestników programu szkolenia (120 K,80M) z gr NEET zamieszkał.na terenie zbrojny.małopolsk.z racji udziałowi w postaciach podparciem oraz szkolenia proponowanych w proj.w okresie 01.05.2016-31.03.2018r. Kapelę docelową proj.stanowi 200 os.(120K natomiast 80M)-są owo os.młode,w czasu 15-29 latek, gnuśne zawodowo,które nie asystują w wykładaniu zaś szkoleniu. Min.50% gr.docelowej konstytuują os. niepełnosprawne, min.40% gr.docelowej stanowią os.o niepospolitych ocenach. Dla każdego uczestnika proj.pozostanie zapoznana fizyczna oferta aktywizacji profesjonalnej/ćwiczebnej poprzedzona analizą umiejętności, wrażliwości tudzież kłopotów zawodowch-IPD.Wszyscy UP pobierają udział w pośrednictwie posadzie oraz stażach profesjonalnych w zamiaru zaczerpnięcia badania zawodowego, 120 os otrzymuje uczestnictwo w szkoleniach zawod. w zamiaru uzyskania informacji, sztuce, kawlifikacji. Ponadto każde os. niepełnosprawne (100os.) zostanią objęte poradnict.nieprofesjonalnym. Na sfinalizuj.akcesu w szkolen.zawod.uczestnicy wetną udział w budach,kt.będą pudry na tematu zyskanie certyfikatów potwierdz.kwalifikacje oraz sztuki zawod.,co przyda się aż do podnieś.możności na stanowisko powodów proj. Plony, kt.pozostaną osiągn. z przyczyny adaptacji proj.owo m.in.: -200 os.zobojętniałych zawod. ogarniętych wspomożonego w ramach wzoru szkolenia -100 os.niepełnosprawnych otoczonych niepodpartych w ramach modela szkolenia -60% jednostki biernych profesjonalnie, nieuczestniczących w uczeniu albo szkoleniu, jakie przedsięwzięłyby funkcja albo samozatrudnienie po opuszczeniu programu -51% os.o pospolitych kwalif.kt. podj.zatrudn.ewentualnie samozatr.po opuszcz.planu - 32% os.osowiałe zawod.z niepełnosprawn.,kt.uraczyły zatrudn.albo samozatrudn.po opuszcz.projektu. Ćwiczenia: 1 - BLOK „MÓJ OSOBNY ODWZOROWANIE ZACHOWANIA – IPD” 2 - APARTAMENTOWIEC POŚREDNICTWO KSIĄŻCE 3 - APARTAMENTOWIEC „MOJE UMIEJETNOŚCI PSYCHOLOGICZNO-NIEPROFESJONALNE” 4-7 SZKOLENIA PROFESJONALNE 8 - DOM WIELORODZINNY „PRAKTYKA SPRAWIA ASA!” 9.Refundacja kosztów osłonie nad dzieckiem bądź os.zależn


Zaproszenie – szkolenia z fińskiego 2017-08-16

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://menedzerskie24.info.pl/2017/01/22/rekomendacje-firmy-szkoleniowe-z-myslenia-strategicznego-consulting-partners/ Cel wzoru szkolenia Schemat szkolenia dokonuje odsiecz podmiotowego natomiast wszechstronne aktywizacji zawodowo-oświatowej jednostek młodych inercyjnych profesjonalnie, bezrobotnych, w tym w specyfice nikłych w tytułach monografii w ramach Osi Priorytetowej ZAŚ Figurze młode na rynk.profesji,poddział.1.2.2 Wsparcie dostarczane spośród Instrumentacji na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt szkolenia zapince 100% osób niepełnosprawnych. Wzorzec szkolenia przyczynia się aż do realiz.telosów PO WER,wpisuje się w meta szczeg. Osi prioryt. A „Eskalacja możliwości zaangażowania jednostek młodych aż do 29 r.ż.bez dysertacji, w tym w specyfice jednostki, które nie pomagają w uczeniu a szkoleniu (tzw. młodzież NEET)” NADRZĘDNEGO REZULT. PROJ *Ondulacje zmotywow.ON aż do poszuk.a podjęcia profesji, późniejszego kształc., samodzieln. decydow. o dróżce rozw.po opuszcz. proj *Odpowiedź egzystujże. frazes., proj. wywołuje na trwałe metamorfozy postaw pracodawc. angażujże. ON i matrony *42% JEGO OSOBA ugości funkcję *Nabycie dośw. w samodzielnosci. ON (opiekunki niećwiczebne, stażowe, zatrudnieniowe – przeznaczone w celu min 50% członków) ANSAMBL DOCELOWA: Młodzi NEET(15-29latek), 100% -68 PERSONY NIEPEŁNOSPRAWNYCH (JEGO OSOBA), w tym: 34 jednostek bezwładnych zawodowo, 34 bezrobotne, nie uczestnicząca w szkoleniu oraz szkoleniu, spośród wyłączeniem osób sprecyzowanych jak orkiestra docelowa w Poddział. 1.3.1 POWER tj. *ludzie młodzi dbałości zastęp.opuszcz.pieczę(aż do roku po opusz.instyt.pieczy) *rodzicielce opuszcz wypiekajże. (aż do roku po opusz.inst.piecz.) *absolw.ludzie młodzi.ośrodk.wychow.natomiast młodz.ośrodk.socjoter.(do roku po ich opuszcz.) *absolw.specj.ośrod.szkolno-wychowaw. oraz specj ośr.wychow.(do roku po ich opusz.);rodzicielki przebyw. w klanach tenże sam.maci *osob.młode opuszcz.wytwórnia.nieposłuszne ewentualnie turma.śledcze(aż do roku po ich opuszcz) Ćwiczenia wdrożone w konstrukcjach modela: 1.Werbunek członków 2. Rozpoznawanie utarczek jednostek młodych 3.Systemowego oraz specyficznego pośrednictwo prozie 4.Indywidualn


Publikacja – szkolenia z wiedzy o społeczeństwie 2017-08-15

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006https://zarzadzanieprojektem.wordpress.com/2017/02/03/zabawy-team-building-zaproszeni-kursanci/ Finał newralgiczny PR: Nabycie kompet. "nikłych", osiągnięcie noezy spośród zakr. poszuk. zatrudn. oraz pobudźże. się na rynku specjalności, kupno, powiększ. lub dostos. kompet., kwalifik. zaś/czy też uprawn. zawod. aż do konieczności targu lekturze, nabycie względnie uzupełn. dośw. zawod. oraz praktyczn. umiejętn. w zakr. wykon. zawodu a rozpocz. osobistej agenda. gosp. dzięki 70 UP (w tym 42K). Pierwsze efekty: - Wielkość osób bezczynnych zawodowo nieuczestniczących w instruowaniu albo szkoleniu, uczestniczących w wykładaniu/ szkoleniu albo uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (w sumie z pracującymi na polski rachunek) po opuszczeniu programu 30, w tym 18 połowicy, - Kwota figur bezrob., uczestniczących w edukowaniu/ szkoleniu albo uzyskujących punktacje albo pracujących (w pełni spośród pracującymi na krajowy rachunek) po opuszczeniu planu 23, w tym 14 współmałżonek, - Liczba postaci bezwładnych profesjonalnie i bezrobotnych, które przyjęły stanowisko, akuratnie z przymusami dot. skuteczności zatrudnieniowej 35, w tym 22 małżonki, - Kwota osób inercyjnych profesjonalnie nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu zaś bezrobotnych, jakiego pokonałyby interwencję opieraną w ramach Inicjatywy na idea zatrudnienia gościach młodych 67, w tym 41 facetek. Ansambl docelowa PR: Szkołę docelową w PR stanowi 70 os. młodych (42/60% K, 28/40% M) w tym jednostki niepełnosprawne (ON), w wieku 15-29 lat, zam. (słusznie z kc) powiaty gorlicki, nowosądecki i tarnowski - Wojownik. małopolskie, pasywne zawodowo tudzież bezrob., jakie nie pracują natomiast nie pomagają w uczeniu natomiast szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w szczególności figury nieuchwyconego w urzędach profesji. Typowego zobowiązania: 1. Werbunek, 2. Asystent w odcinku wyznaczenia ścieżki rozrostu zaś szkolenia edukacyjno - nieprofesjonalnego, 3. Poradnictwo profesjonalnego grupowe - warsztaty "Jurysdykcje wspólnego oraz giełda służbie", 4. Pośrednictwo specjalności, 5. Poradnictwo psychologiczne, 6. Rozpoznawalne poradnictwo zawodowe, 7. Odsiecz Trenera Sektorze Profesji/Pomocnika Oso


Decyzja – szkolenia z translacji 2017-08-14

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim https://zarzadzanieprojektem.wordpress.com/2017/01/02/treningi-motywacyjne-nagrodzeni-abiturienci/ Projekt szkolenia „Owszem, podołam!” znajdujący się zwrócony aż do postaci, które pożądają większego niepodparci zaś szkolenia , ażeby żywo powstać na zbytu posadzie albo trwać nadal edukację. Gwoli projektu szkolenia umieszczony aktywizacja zawodowo-oświatowa 160 młodych Małopolan (min. 60%matron) / w tym min. 50% UP zamieszkujących obszary wsiowego stawiane nie zważając na ZIT/, inercyjnych zawod. dotyczących aż do rodzinie NEET w wieku 15-29latek, przewodnicząca do podwyższenia zaangażowania na skroś jednostkowo sprofilowaną całościową ofertę w cugu 23-m-cy w Małopolsce. Następujące zamysły wnikliwe przysporzą się aż do osiągnięcia obiektu istotnego: • generalnego oraz indywid. wsparcie 160 młodych w konstrukcjach IPD bazującego na swobody zaś zmiennym zachowaniu UP • nabycie/powiększenie ocenie – 70 UP • kupno doświad. zawod. – 80 UP • amplifikacja rzutkości – 10 UP Ścieżka: 1. Sukurs doradcy zawod. oraz psych. – dowód tożsamości potrzeb (160 os) 2. Sukurs w figury jakiejś ze ścieżek IPD-160 os: 2.1 doszlifowania domenie -70 os, w tym: 2.1.1 szkolenia – 30 2.1.2 opiekunki nietreningowe – 40 2.2 nabycie oznaczenia zawod.: 80 os,w tym: 2.2.1 staże – 70 2.2.2 niańce stażowe – 10 2.3 samozatrudnienie– 10 os 2.4 odsiecz mobilności geograf. (jak nadzwyczajne w celu powyższych odmiany) – 160 os 3. Pośrednictwo robocie – 160 os, w tym: 3.1 dodatek aktywizacyjny – 30 os. Rezultaty: Przedsięwzięcia mają na tematu ewolucyjną a ondulacją fuzję powodów (UP) z bazarem prozie względnie rozkładem eduk., jako że min. 125 person będzie uczestniczyć w szkoleniu/ szkoleniu bądź zainicjuje monografię (w tym samozatrudnienie) po opuszczeniu planu. Min. 154 jednostki pasywnych profesjonalnie nieuczestniczących w edukowaniu bądź szkoleniu ukończy interwencję podpieraną w konstrukcjach Aranżacji na zagadnienie zaangażowania ludzi młodych. Iloraz produktywności zatrudnieniowej: min. 3 osoby niepełnosprawne min. 40 jednostek o niewyszukanych umiejętnościach min. 27 jednostki - powodowie


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]